Các giải pháp tối ưu hóa thời gian vận chuyển cho vận tải logistics là gì?

286

Vận chuyển logistics là một phần không thể thiếu trong chuỗi cung ứng hiện nay, nhiều công ty ngày càng chú trọng hơn đến vận tải logistics Về vận tải logistics, nhiều công ty không ngừng lựa chọn các giải pháp tốt hơn trong khâu vận chuyển, tính kịp thời của quá trình vận chuyển là một chỉ tiêu rất quan trọng , nếu việc chuyển giao được thực hiện tốt và hiệu quả thì hiệu quả của logistics và vận tải cũng sẽ tăng lên.

Tính kịp thời của quá trình vận chuyển và vận chuyển là một điểm khó khăn trong kinh doanh. Nó thực sự là một vấn đề xuyên suốt cả lớp chiến lược và lớp vận hành. Nếu bạn muốn cải thiện tính kịp thời, bạn không chỉ cần xem xét thiết kế khung của dịch vụ vận chuyển cơ bản, mà còn là phân phối và vận chuyển. Tối ưu hóa và điều chỉnh có mục tiêu quy trình hoạt động. Bạn có thể xem xét các vấn đề tối ưu hóa sau:

  1. Trong quá trình thiết kế các dịch vụ vận chuyển cơ bản, hãy quy hoạch mạng lưới giao thông một cách hợp lý.

Nếu bạn muốn cải thiện thời gian vận chuyển, trong thiết kế các dịch vụ vận chuyển cơ bản, cần phải sắp xếp tính hợp lý của mạng lưới vận tải, định tuyến và tính kịp thời. Đặc biệt trong quy hoạch mạng lưới giao thông có thể kết hợp với việc thiết kế mô hình thuật toán để đưa ra các khuyến nghị chất lượng cao của mạng lưới giao thông thông qua hệ thống.

  1. Trong việc sắp xếp các lô hoạt động, có thể thực hiện việc điều chỉnh con thoi linh hoạt thông qua định tuyến xếp hàng.

Trong việc kiểm soát các lô hoạt động, phối hợp với việc bố trí thời gian phân bổ các lô hoạt động, kết hợp với thời gian đến của xe đưa đón, điều chỉnh lộ trình xếp hàng, không để một số hàng hóa không đáp ứng được khi xe đưa đón trực tiếp, bạn cũng có thể chuyển qua các kênh phân phối khác để bắt kịp thời hạn định trước hoặc giảm độ lệch thời hạn nhiều nhất có thể.

  1. Trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động nội bộ của việc chuyển giao và phân phối, hiệu quả được cải thiện thông qua việc áp dụng tự động các thiết bị phân phối và phán đoán trước khi vận hành.

Ở cấp độ hoạt động phân phối, thiết bị tự động có thể được sử dụng để nâng cao hiệu quả của việc chuyển giao và phân phối. Trong quá trình vận hành, nhận dạng hình ảnh cũng có thể được sử dụng để phán đoán trước và cảnh báo các tình huống bất thường như vụ nổ phân phối và tắc nghẽn giao nhau. Kế hoạch ứng phó để giảm nguy cơ hoạt động bất thường.

Công ty A Sóc Quản lý chuỗi cung ứng và cam kết trở thành nhà cung cấp dịch vụ tích hợp chuỗi cung ứng toàn cầu. Dựa vào các chuyên gia về chuỗi cung ứng và công nghệ thông tin, A Sóc cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tích hợp chuỗi cung ứng sáng tạo và tích hợp. Với sự ủng hộ của khách hàng, A Sóc sẽ tiếp tục đổi mới và tạo ra giá trị lớn hơn cho khách hàng với các dịch vụ tốt hơn.