Vận tải đa phương thức là gì?

227

Vận tải đa phương thức là gì?

Quá trình vận chuyển được hoàn thành bởi hai hoặc nhiều phương tiện vận tải kết nối với nhau và trung chuyển được gọi chung là vận tải hỗn hợp, ở Việt Nam thường gọi là vận tải đa phương thức.

Định nghĩa về vận tải đa phương thức quốc tế trong Công ước của Liên hợp quốc về vận tải hàng hóa đa phương thức quốc tế là: Theo hợp đồng vận tải đa phương thức, có ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau và người kinh doanh vận tải đa phương thức nhận hàng từ lãnh thổ của một quốc gia. từ địa điểm giao hàng đến địa điểm trong lãnh thổ của quốc gia khác nơi giao hàng được thiết lập.

Vận tải đa phương thức cần có những điều kiện cần thiết. Vận tải đa phương thức quốc tế không chỉ là vận tải kết hợp giữa các phương thức vận tải mà quan trọng hơn là đối với người gửi hàng, dù có bao nhiêu người vận chuyển tham gia vận chuyển thực tế và dù là loại hình nào, là hệ thống trách nhiệm hợp đồng trong đó người kinh doanh vận tải đa phương thức đóng vai trò là người vận chuyển theo hợp đồng và ký toàn bộ hợp đồng vận tải với người gửi hàng, thống nhất tổ chức toàn bộ hoạt động vận tải và chịu trách nhiệm đối với người gửi hàng, do đó phản ánh chân thực sự đa phương thức đó vận tải cơ bản khác với vận tải truyền thống. tính toàn vẹn và hiệu quả.

Theo vận tải đa phương thức, chủ hàng chỉ cần xử lý lô hàng một lần, ký hợp đồng vận chuyển (“một lần xuất vé”), đóng phí một lần và đăng ký bảo hiểm một lần. Khi hàng hóa bị mất mát, hư hỏng trong quá trình vận chuyển, người kinh doanh vận tải đa phương thức phải chịu trách nhiệm toàn bộ việc vận chuyển và người gửi hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ hàng. Đồng thời, do vận tải đa phương thức có thể thực hiện vận chuyển “tận nơi” nên chủ hàng có thể nhận được chứng từ vận chuyển sau khi bàn giao hàng cho người vận chuyển đầu tiên.

Điều kiện vận tải đa phương thức phải có

  • Trong toàn bộ quá trình vận tải có sử dụng bao nhiêu phương thức vận tải thì người kinh doanh vận tải đa phương thức chịu trách nhiệm toàn bộ việc vận tải phải ký kết hợp đồng vận tải đa phương thức với người gửi hàng.
  • Người kinh doanh vận tải đa phương thức phải chịu trách nhiệm về toàn bộ việc vận chuyển. Bởi vì, người kinh doanh vận tải đa phương thức không chỉ là bên ký kết hợp đồng vận tải đa phương thức mà còn là người phát hành chứng từ vận tải đa phương thức.
  • Hàng hóa do người kinh doanh vận tải đa phương thức tiếp quản phải được vận chuyển quốc tế.
  • Vận tải đa phương thức không chỉ sử dụng hai phương thức vận tải khác nhau mà phải là vận tải liên tục theo các phương thức vận tải khác nhau.
  • Người kinh doanh vận tải đa phương thức lập chứng từ vận tải đa phương thức để vận chuyển toàn bộ hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của các phương thức vận tải khác nhau và tính thu tiền cước đầy đủ.

Người kinh doanh vận tải đa phương thức: Người chịu trách nhiệm về toàn bộ vận tải (tổng thầu toàn bộ vận tải), có thể là pháp nhân có phương tiện vận tải (tàu hỏa, ô tô, tàu thủy, máy bay), hoặc Nó là “Hãng vận chuyển chung vận hành không bằng tàu” không có bất kỳ phương tiện vận tải nào.