Tôi phải làm gì khi nhà bị thu hồi nhưng người thuê nhà không chịu chuyển đi?

202

Những năm gần đây việc phá dỡ, di dời nhà cửa rất phổ biến nhưng ngày càng có nhiều vấn đề nan giải.

Thời gian gần đây tôi luôn thấy vấn đề như vậy, nhà tôi cho thuê và ký hợp đồng 3 năm, nhưng hợp đồng chưa hết hạn, và nhà sắp bị phá dỡ, bây giờ người thuê không chịu dọn đi và yêu cầu tôi trả lại tiền thuê, vậy tôi phải làm gì?

Trước hết, bồi thường là khoản tiền nhà nước bồi thường khi thu hồi nhà, đất do nhu cầu lợi ích công cộng. Nói một cách đơn giản, việc thu hồi nhà là vì lợi ích công cộng của nhà nước nên người thuê không chịu di dời là không hợp lý, dù chưa hết thời hạn thuê thì người thuê cũng không được từ chối di dời, chưa hết hạn nhưng có thể yêu cầu bên cho thuê đền bù hợp lý.

Thứ hai, bên cho thuê nhà cũng phải chịu những trách nhiệm tương ứng. Trước khi bồi thường, bộ phận bồi thường phải ban hành các văn bản bồi thường có liên quan, do đó, khi người bị bồi thường nhận được văn bản bồi thường nhà phải trao đổi kịp thời với người thuê để người thuê có thời gian tìm nhà mới, cần phải bồi thường cho người thuê, và nếu căn nhà chưa đến hạn thanh toán, một phần tiền thuê nhà nên được hoàn lại một cách thích đáng.

Điều quan trọng nhất là khi ký hợp đồng thuê nhà, hai bên cần thỏa thuận trước tình hình liên quan, nếu nhà chưa đến hạn phải phá dỡ thì phân chia tiền đền bù như thế nào, người thuê phá dỡ nhà được bồi thường như thế nào, và phá dỡ nhận được, vv, để trong quá trình bảo vệ quyền lợi sau này Với hợp đồng làm bằng chứng, sẽ không có nhiều vấn đề như vậy. Tuy nhiên, pháp luật quốc gia không quy định rõ ràng về việc bồi thường khi phá dỡ và di dời các căn nhà cho thuê đó, và tiêu chuẩn thực hiện của mỗi nơi cũng khác nhau, cần phân tích cụ thể những vấn đề cụ thể, tóm lại, phá dỡ là một quá trình rất phức tạp. Bạn nên nhờ chuyên gia tư vấn trước, hãy tìm hiểu và nhận tư vấn luật để tránh thiệt hại cho quyền lợi của bạn.