Logistics ảo là gì ? [Thuật ngữ chuỗi cung ứng] – Logistics ảo

494
  1. Định nghĩa về logistics ảo

Logistics ảo đề cập đến một phương thức logistics sử dụng công nghệ mạng máy tính để thực hiện quản lý và vận hành logistics, đồng thời thực hiện việc chia sẻ và phân bổ tối ưu các nguồn lực logistics giữa các doanh nghiệp.

Logistics ảo là một số công ty thành viên có các nguồn lực và công nghệ bổ sung, nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược về chia sẻ nguồn lực, chia sẻ rủi ro, lợi thế bổ sung và các đặc điểm khác, với điều kiện duy trì sự độc lập của riêng họ, thiết lập quan hệ đối tác tương đối ổn định.

Logistics ảo là sử dụng công nghệ và phương tiện mạng truyền thông ngày càng hoàn thiện để tích hợp hầu như các kho doanh nghiệp được phân phối trên khắp thế giới vào một hệ thống hỗ trợ logistics quy mô lớn nhằm hoàn thành các nhiệm vụ an ninh vật chất nhanh chóng, chính xác và ổn định và đáp ứng nhu cầu của thị trường logistics. Logistics ảo về bản chất là việc áp dụng “hệ thống kịp thời” trên quy mô toàn cầu, và nó là một quá trình phân phối vật chất theo từng lô nhỏ và nhiều tần suất.

Nó cho phép các công ty sản xuất các sản phẩm xuyên biên giới với chi phí thấp nhất ở mọi nơi trên thế giới, cũng như có được các nguyên liệu cần thiết để giành được tốc độ và lợi thế trong cạnh tranh thị trường. Một ưu điểm khác của mô hình quản lý logistics ảo là nó có thể nhanh chóng đáp ứng các cơ hội thị trường thông qua việc tích hợp hiệu quả các nguồn lực bên ngoài trong một khoảng thời gian tương đối ngắn.

Tuy nhiên, vì logistics ảo không làm thay đổi các thuộc tính pháp nhân độc lập của mỗi doanh nghiệp nút trên thị trường, nên nó đã không loại bỏ được xung đột lợi ích tiềm ẩn của nó. Do đó, logistics ảo cũng mang lại một số rủi ro mới cho các doanh nghiệp liên minh.

Ứng dụng ban đầu của logistics ảo là đáp ứng các yêu cầu hàng hóa có giá trị cao, khối lượng nhỏ, chẳng hạn như hàng hóa bằng đường hàng không, thiết bị y tế và phụ tùng ô tô. Đặc biệt, các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường ở thế bất lợi trước các đối thủ lớn, không những không thu được lợi thế quy mô từ hoạt động logistics của chính mình mà còn làm tăng tiêu hao chi phí logistics.

Logistics ảo có thể tích hợp các hoạt động logistics của các doanh nghiệp nhỏ này vào một hệ thống logistics lớn, do đó giảm chi phí và nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực logistics quy mô lớn hơn.

  1. Các yếu tố của Logistics ảo

Các yếu tố của logistics ảo bao gồm:

(1) Tổ chức logistics ảo: nó có thể làm cho các hoạt động logistics thích ứng hơn và mang lại lợi nhuận cho sự cạnh tranh trên thị trường;

(2) Dự trữ logistics ảo: nó có thể giảm chi phí bằng cách tập trung và điều động dự trữ;

(3) Phân phối logistics ảo: Nó có thể cho phép các nhà cung cấp sử dụng các nguồn lực vận chuyển từ xa để đạt được việc giao hàng thông qua các sản phẩm gần điểm nhu cầu nhất;

(4) Dịch vụ logistics ảo: Nó có thể cung cấp một dịch vụ ảo để giảm chi phí cố định.

  1. Hình thức nhận thức

Hình thức hiện thực hóa của logistics ảo là xây dựng tổ chức logistics ảo theo nghĩa chung. Theo cách này, các doanh nghiệp logistics, hãng vận chuyển, khai thác kho bãi, nhà cung cấp và phân phối sản phẩm được tích hợp thông qua công nghệ mạng máy tính để cung cấp dịch vụ logistics “một cửa”, từ đó nâng cao hiệu quả năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp riêng lẻ trên thị trường logistics đang ở thế yếu.

Bản chất của tổ chức logistics ảo là nền tảng tích hợp thông tin chuỗi cung ứng, là một liên minh năng động của các doanh nghiệp logistics được xây dựng trên nền tảng công nghệ thông tin tiên tiến và việc chia sẻ thông tin chuỗi cung ứng nhằm thu được lợi ích quy mô lớn trong lĩnh vực kho vận.