Không vệ sinh lồng giặt thường xuyên

Bột giặt không phù hợp hoặc cho quá nhiều bột giặt

Không vệ sinh lồng giặt thường xuyên

Chọn mức nước quá thấp, hay nước chảy quá yếu
Cho quá nhiều quần áo vào máy giặt

Tin tức mới nhất

Chuyển đồ trước khi nhập trạch có nên không

Chuyển đồ trước khi nhập trạch có nên không?

0
Nhập trạch là nghi thức quan trọng khi bạn muốn tiến hành vào ở ngôi nhà mới. Theo phong tục tập quán thì sau...